Home Financieel Hoe werkt commercieel vastgoed financieren?

Hoe werkt commercieel vastgoed financieren?

door Redactie

Commercieel vastgoed is een belangrijk onderdeel van de vastgoedmarkt. Het omvat gebouwen en grond die worden gebruikt voor zakelijke doeleinden, zoals kantoren, winkelcentra, hotels en industrieterreinen. Het financieren van commercieel vastgoed kan een complex proces zijn, waarbij verschillende financiële instrumenten en strategieën worden gebruikt. In dit artikel zullen we bespreken hoe commercieel vastgoed wordt gefinancierd en welke factoren van invloed zijn op het proces.

Wat is commercieel vastgoed?

Commercieel vastgoed verwijst naar onroerend goed dat wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden en niet voor persoonlijke bewoning. Dit kunnen gebouwen zijn zoals kantoren, winkels, hotels, magazijnen en industrieterreinen. Commercieel vastgoed wordt meestal gekocht of gehuurd door bedrijven en investeerders voor het genereren van inkomsten.

Hoe wordt commercieel vastgoed gefinancierd?

Het financieren van commercieel vastgoed kan op verschillende manieren gebeuren. De meest voorkomende financieringsmethoden zijn:

1. Hypotheekleningen

Net als bij residentieel vastgoed kunnen commerciële vastgoedleningen worden verkregen door middel van hypotheekleningen. Dit houdt in dat een geldschieter het geld verstrekt om het vastgoed te kopen en de koper het geleende bedrag terugbetaalt in termijnen, inclusief rente. De voorwaarden van een commerciële hypotheeklening kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de waarde van het vastgoed, de kredietwaardigheid van de koper en de rentetarieven. Schakel hiervoor een specialist in, zoals Bufr.

2. Eigen vermogen

Een andere manier voor commercieel vastgoed financieren, is door middel van eigen vermogen. Dit houdt in dat de koper zijn eigen geld investeert in het vastgoed, zonder een lening af te sluiten. Eigen vermogen kan afkomstig zijn van persoonlijke spaargelden, bedrijfswinsten of externe investeerders.

3. Commerciële leningen

Naast hypotheekleningen kunnen bedrijven en investeerders ook commerciële leningen verkrijgen om commercieel vastgoed te financieren. Commerciële leningen worden meestal verstrekt door banken of andere financiële instellingen en hebben verschillende voorwaarden en rentetarieven. Deze leningen kunnen worden gebruikt voor het kopen, ontwikkelen of renoveren van commercieel vastgoed.

Factoren die van invloed zijn op het financieren van commercieel vastgoed

Het financieren van commercieel vastgoed is geen eenvoudige taak en er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het proces. Enkele van deze factoren zijn:

1. Kredietwaardigheid

Bij het aanvragen van een commerciële vastgoedlening of lening, zal de kredietwaardigheid van de koper een belangrijke rol spelen. Banken en andere geldschieters zullen de kredietgeschiedenis van de koper beoordelen om te bepalen of hij in staat zal zijn om de lening terug te betalen. Een slechte kredietwaardigheid kan het moeilijker maken om financiering te verkrijgen of hogere rentetarieven te betalen.

2. Waarde van het vastgoed

De waarde van het commerciële vastgoed is ook een belangrijke factor bij het verkrijgen van financiering. Geldschieters zullen het vastgoed laten taxeren om de waarde ervan te bepalen. Het geleende bedrag kan afhangen van deze waarde, met een maximale leenlimiet die wordt bepaald door de geldschieter.

3. Huurinkomsten

Bij het financieren van commercieel vastgoed kan ook rekening worden gehouden met de huurinkomsten die het vastgoed genereert. Geldschieters kunnen de huurinkomsten van het vastgoed evalueren om te bepalen of de koper in staat zal zijn om de lening terug te betalen.

Ook interessant..