Home Ondernemen Wat te doen als mijn werknemer arbeidsongeschikt raakt?

Wat te doen als mijn werknemer arbeidsongeschikt raakt?

door Redactie

Wanneer een werknemer plots (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, door toedoen van een derde, dan kan dit direct een vervelende uitwerking hebben op de werkvloer. Werk blijft liggen, er ontstaat meer druk op de overige teamleden die het extra werk er wellicht niet bij kunnen hebben, of je springt zelf bij als werkgever. Deze situatie kan onhoudbaar worden, er zal snel vervanging nodig zijn voor de werknemer. Logisch dat deze situatie extra kosten met zich meebrengt. De uitgevallen werknemer moet immers doorbetaald blijven worden en ook de nieuwe (tijdelijke) arbeidskracht moet betaald worden. Het vergt veel van je, als werkgever, want doorgaans kan een invaller niet zomaar de werkzaamheden overnemen. Deze arbeidskracht zal eerst nog moeten worden ingewerkt. Hoe kun je het als werkgever financieel oplossen indien deze situatie zich plots voordoet? Wat zijn je rechten in een dergelijke situatie?

Personeelslid arbeidsongeschikt door derde

Het is nogal wat als jouw personeelslid al dan niet gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt door toedoen van een ander. Als werkgever heb je het nakijken zo lijkt het, en draag je de talrijke kosten die de situatie met zich meebrengt. Is de andere partij echter aansprakelijk, dan kun je hier als werkgever iets mee – ook jij als werkgever kunt deze derde namelijk aansprakelijk stellen voor onder andere loonkosten, dit heet loonregres bij letselschade.

Loonregres bij letselschade

Heb jij als werkgever de verplichting naar jouw uitgevallen werknemer het loon door te betalen? Via loonregres bij letselschade vallen zowel het nettoloon als de re-integratiekosten te verhalen bij de veroorzaker van het letsel, evenals sommige bijkomende kosten op de werkvloer i.vm. met de re-integratie. Het moet dan wel duidelijk vastgesteld zijn dat deze derde daadwerkelijk aansprakelijk is voor het veroorzaken van de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Overigens kunnen niet alle extra kosten verhaald worden op deze derde, zoals loonbelasting en premies bijvoorbeeld.

Welke kosten re-integratiekosten kunnen zoals verhaald worden?

Re-integratiekosten kunnen behoorlijk divers zijn. Denk aan o.a. de volgende kosten die re-integreren met zich mee kan brengen:

  • Vervoerskosten voor de deels arbeidsongeschikte werknemer (bijvoorbeeld taxivervoer) van en naar het werk
  • Aanpassing van de werkplek, zoals een ander bureau, of overige aanpassingen aan apparatuur bijvoorbeeld
  • Omscholingskosten, indien de arbeidsongeschikte werknemer niet langer zijn functie kan uitoefenen
  • En vele overige kosten die niet gemaakt zouden hoeven te worden indien de werknemer niet (deels) arbeidsongeschikt zou zijn geraakt door de aansprakelijke partij

Hoe zet je de procedure als werkgever in gang tot loonregres bij letselschade?

Juridische hulp inschakelen

Als werkgever is het prettig om juridische bijstand te ontvangen tijdens het in gang zetten van loonregres bij letselschade. Juridische experts binnen deze tak van sport hebben alle kennis en ervaring in huis om het proces vlot te starten en een duidelijke aanspraak neer te leggen bij de aansprakelijke partij.

Ook interessant..