Home Ondernemen Dit zijn de regels omtrent reclame voor online gokken

Dit zijn de regels omtrent reclame voor online gokken

door Redactie

Als online publisher of bedrijf kan je gevraagd worden om reclame te maken voor online casino’s. Zolang de online casino’s legaal zijn en dus een vergunning hebben van de Kansspelautoriteit, is er weinig aan de hand. Wel zijn er een aantal regels waar je je aan dient te houden omtrent reclames voor online gokken. Want ondanks dat online gokken per oktober 2021 is gelegaliseerd, zijn de regels een paar keer veranderd. Sinds 30 juni 2022 is er bijvoorbeeld een aanscherping van het reclameverbod van kracht.

Reclameverbod voor online gokken

Reclame voor online gokken is tegenwoordig behoorlijk aan banden gelegd. Op 30 juni 2022 ging er een nieuwe wet in die daarvoor zorgt. Daarmee is het zogenaamde verbod op ongerichte reclame een feit geworden. Het houdt in dat online gokbedrijven geen ongerichte reclames meer mogen maken voor online kansspelen op de radio, televisie en billboards op straat. Het idee erachter is dat vooral jongeren in de leeftijd tussen de 18 en 24 jaar en kwetsbare mensen, sneller een gokverslaving ontwikkelen. Om ze te beschermen, is het reclameverbod ingevoerd.

Dat betekent in de praktijk dat je op veel websites pop-upjes tegenkomt waarin je wordt gevraagd of je 24 jaar of ouder bent, en waarbij je je geboortedatum moet invullen. De eis vanuit de wet is dat publishers duidelijk moeten kunnen maken dat ten minste 95 procent van de bezoekers ouder is dan 24 jaar. Het is ook een van de redenen waarom spelers tussen de 18 en 24 jaar niet in aanmerking komen voor bonussen en promoties.

Een website als Bestecasinobonussen.nl heeft een actueel overzicht van alle legale online casino’s in ons land, en heeft ook een handig overzicht opgesteld van de casinobonussen die beschikbaar zijn voor spelers die wél de minimale leeftijd van 24 jaar hebben.

Bekende Nederlanders mogen niet meer in reclames online casino’s

De regels werden al snel na de legalisering van de online gokmarkt aangescherpt. Vanaf oktober 2021 is het mogelijk om legaal te gokken op het Internet in Nederland, en dat leidde ertoe dat bekende Nederlanders zoals Andy van der Meijde en Wesley Sneijder niet meer van de televisie te slaan waren. Ze waren namelijk te zien in diverse gokreclames. Met de aangescherpte wetgeving als feit, mogen zogenaamde rolmodellen sinds 30 juni 2022 niet meer voorkomen in gokreclames. Deze slimme marketing truc is dus verleden tijd. Op die manier worden jongeren onder de 24 jaar minder verleid om te gokken.

Het verbod geldt niet alleen voor online casino’s, maar ook voor sportweddenschappen online. Alle personen die enige vorm van bekendheid hebben, mogen niet in reclames voorkomen. Bekende voetballers zijn een goed voorbeeld, maar het gaat ook om andere bekende Nederlanders, zoals bijvoorbeeld influencers, modellen of zangers. Ook bekende gokkers mogen niet in een reclame voorkomen. Volgens de minister moet dit ervoor zorgen dat er meer verslavingspreventie is.

Ook op het gebied van handhaving zijn er stappen gezet. Alle reclame-uitingen voor online gokken met bekende personen op televisie, internet en reclameposters zijn verboden. Dat geldt dus niet alleen voor Van der Meijde, maar ook voor Ronaldinho. Een uitzondering geldt voor de goede doelen loterijen, De Staatsloterij en De Lotto, omdat de Kansspelautoriteit deze spellen ziet als minder risicovol. De Kansspelautoriteit handhaaft wel streng en kan een boete opleggen aan de casino’s. Tot nu toe is het verbod relatief goed nageleefd en werden er twee aanbieders gewaarschuwd. De BN’ers waren niet meer te zien, maar wel te horen in een tv-reclame en een podcast. Na de waarschuwing stopten de aanbieders met het gebruik van BN’ers, omdat ze anders een dwangsom zouden krijgen.

Geen reclames op televisie en radio meer

Sinds 1 juli 2023 zijn de regels nog verder aangescherpt. Sindsdien is het niet meer toegestaan om ongerichte reclame te maken voor online kansspelen op de radio, televisie en billboards. Daardoor zie je amper nog reclame van de online casino’s op radio en televisie. Het idee erachter is dat er op bepaalde tijdstippen vooral veel jongeren met een leeftijd onder de 24 jaar naar de televisie kijken of radio luisteren. Deze jongeren mogen niet ongericht worden aangesproken en daarom besloot de minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind, om helemaal een streep te zetten door reclames voor online casino’s op radio, tv en billboards. Vanaf 1 juli 2024 is het reclame maken voor online gokbedrijven verboden voor tv-programma’s en evenementen.

Sponsoring binnenkort verboden

Ook bedrijven, sportclubs en andere publishers zoals televisieprogramma’s moeten opletten, want het er komt nog een uitbreiding van het reclameverbod bij. Vanaf 1 juli 2024 mogen televisieprogramma’s of radioprogramma’s niet meer worden gesponsord door online gokbedrijven. Het is nu nog een manier om toch reclame op tv of de radio te krijgen, doordat de online gokbedrijven een programma sponsoren. Dat mag straks niet meer. En vanaf 1 januari 2025 is ook sponsoring van sportclubs verboden. De reclames voor de verschillende online gokbedrijven moeten dan van de shirts verdwenen zijn. Reden waarom de sportclubs meer tijd hebben, is vooral zodat ze tijd genoeg hebben om een andere sponsor te vinden.

Deze veranderingen gaan gefaseerd, want dat betekent dat de sportsector zich daarop kan voorbereiden. Eerder zei toenmalig SP-kamerlid Van Nispen al dat het hoog tijd is voor zo’n verbod, omdat het belang van de mensen in de samenleving voorop moet worden gesteld. Hij zei eerder dat jeugdidolen zoals bekende voetballers nu nog als wandelende reclamezuilen rondlopen voor het online gokken. De Tweede Kamer kon dan ook niet begrijpen waarom er wel een verbod voor ongerichte reclame werd ingevoerd, maar jongeren tussen de 18 en 24 jaar wel konden worden blootgesteld aan indirecte reclame via shirtsponsoring.

Kansspelautoriteit en handhaving

Als sportclub of publisher kun je je afvragen hoe streng de Kansspelautoriteit op de al ingevoerde verboden en de komende verboden zal handhaven. De Kansspelautoriteit zal hier zeker toezicht op houden en kondigde al aan daarop streng in te grijpen als blijkt dat er niet aan de regels voldaan wordt, zo blijkt uit het Handhavingsbeleid. Zo kan de Kansspelautoriteit een waarschuwing geven aan websites die ongericht gokreclames tonen aan jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Voetbalverenigingen kunnen een waarschuwing krijgen als zij toch een gokbedrijf als sponsor op het shirt hebben. Overigens geldt dat ook voor evenementen, of het nu gaat om een bewustwordingscampagne of een open dag, deze mogen niet gesponsord worden door de goksector, en dit per 1 januari 2025. Geeft een aanbieder geen gehoor, dan kan er een boete worden opgelegd.

Ook interessant..