Home Ondernemen Tips voor het succesvol re-integreren van ziek personeel

Tips voor het succesvol re-integreren van ziek personeel

door Redactie

Wanneer een werknemer ziek wordt, kan dit een grote impact hebben op de organisatie. Niet alleen moet het werk worden opgevangen door collega’s, maar het kan ook leiden tot extra kosten voor de werkgever. Wanneer de zieke werknemer weer terugkeert op de werkvloer, is het belangrijk dat dit op een goede manier gebeurt. In dit artikel geven we tips voor het succesvol re-integreren van ziek personeel.

Stappenplan voor re-integratie

Het re-integratieproces begint al op het moment dat een werknemer zich ziek meldt. Er is dan sprake van een meldingsplicht voor de werknemer en de werkgever. De bedrijfsarts wordt ingeschakeld en er wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak dient als leidraad voor de re-integratie.

Tip 1: Houd regelmatig contact met de zieke werknemer

Het is belangrijk dat de zieke werknemer zich gesteund voelt tijdens het ziekteproces. Houd daarom regelmatig contact met de werknemer om te informeren hoe het gaat en om eventuele knelpunten te bespreken. Dit kan via de telefoon, e-mail of persoonlijk contact.

Tip 2: Zorg voor duidelijke communicatie

Het is belangrijk dat er duidelijk gecommuniceerd wordt tussen alle betrokken partijen. Zorg dat iedereen op de hoogte is van de afspraken en het plan van aanpak. Dit voorkomt misverstanden en zorgt voor een soepel verloop van het re-integratieproces.

Tip 3: Maak afspraken over de werkzaamheden

Wanneer de zieke werknemer weer terugkeert op de werkvloer, is het belangrijk dat er afspraken worden gemaakt over de werkzaamheden. Welke taken kan de werknemer wel en niet uitvoeren? En welke aanpassingen zijn er nodig om het werk weer op te kunnen pakken? Maak deze afspraken in samenspraak met de werknemer en de bedrijfsarts.

Tip 4: Zorg voor een goede werkomgeving

Een goede werkomgeving is belangrijk voor het welzijn van de werknemer. Zorg daarom voor een ergonomische werkplek en een goede werksfeer. Dit kan bijdragen aan het herstel van de werknemer en bevordert de motivatie om weer aan het werk te gaan.

Tip 5: Biedt begeleiding en ondersteuning

Het kan voor de werknemer lastig zijn om weer aan het werk te gaan na een periode van ziekte. Biedt daarom begeleiding en ondersteuning aan tijdens het re-integratieproces. Dit kan bijvoorbeeld door middel van coaching of trainingen om de werknemer weer op de juiste weg te helpen.

Tip 6: Houd rekening met de belastbaarheid van de werknemer

Het is belangrijk om bij het re-integratieproces rekening te houden met de belastbaarheid van de werknemer. Het kan zijn dat de werknemer nog niet in staat is om fulltime te werken of bepaalde taken uit te voeren. Zorg daarom voor een geleidelijke opbouw van de werkzaamheden en geef de werknemer de ruimte om aan te geven wat wel en niet haalbaar is.

Tip 7: Houd de voortgang bij

Het is belangrijk om de voortgang van het re-integratieproces bij te houden. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig gesprekken te voeren met de werknemer en de bedrijfsarts. Op deze manier kan er tijdig worden bijgestuurd en kan het re-integratieproces succesvol worden afgerond.

Ook interessant..